Při výběru vhodné právní formy podnikání vám na základě dlouhodobých zkušeností doporučujeme společnost s ručením omezeným jako optimální variantu z hlediska nákladů pořízení, podnikatelského rizika a daňového zatížení.

Společnost s ručením omezeným vám poskytuje řadu výhod

  • ochrana osobního majetku – podnikání ve společnosti s ručením omezeným umožňuje naprosté oddělení majetku zahrnutého v podnikání a soukromého majetku, kdy společníci společnosti s ručením omezeným neručí svým osobním majetkem, ale ručí pouze do výše nesplacených vkladů.
  • menší riziko – každé podnikání je spojeno s určitou mírou rizika – proměnlivostí poptávky, změnou podmínek na trhu, kursovými rozdíly a dalšími vnějšími faktory, které nedokážeme napřímo ovlivnit. Obchodní společnost jako právnická osoba je těmto výkyvům méně vystavená.
  • nižší daňové zatížení – daňové zatížené právnických osob je nižší v porovnání se zdaněním fyzických osob. Sazba daně z příjmu právnických osob je 19% a řada položek je nákladově uznatelná, např. platby za sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců.
  • lepší image a vážnost podnikání – společnost s ručením omezeným působí profesionálně a seriózně. Právní, účetní a daňové předpisy umožňují podnikání s vyššími obraty a zisky.