V nabídce máme ready-made agentury práce s povolením ke zprostředkování zaměstnání.
Pracovní agenturu si můžete pořídit ihned a do 24 hodin začít podnikat – vysílat pracovníky
do firem k dočasnému přidělení.

Agentura má platné Povolení ke zprostředkování zaměstnání – pro všechny obory bez
omezení:

a) vyhledávání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází, a vyhledávání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly

b) zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele, kterým se rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení

c) poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí

Povolení ke zprostředkování zaměstnání se uděluje na dobu neurčitou, vyjma kategorie b), která se uděluje na dobu tří let a je možné ji automaticky prodloužit.

Agentura práce má odpovědného zástupce, který zůstává ve funkci i po převodu na nového jednatele a společníka. Odpovědného zástupce vám garantujeme po celou dobu platnosti povolení.

Agentura práce má složenou kauci na vázaném účtu u ČNB, jakož i uhrazené všechny správní poplatky.

Agentura práce nebyla ekonomicky aktivní, je bez jakýchkoliv dluhů, pohledávek či závazků,
bezdlužnost je úředně ověřena.

Kontaktní formulář