Zabýváme se odkupem společností, které byly v minulosti ekonomicky aktivní, i těch, jež dosud nevyvíjely žádnou činnost.

Převod na nového nabyvatele se realizuje korespondenčně na základě udělené plné moci. Součástí převodu je provedení všech změn ve funkci jednatele, společníka, změny adresy sídla a případně i názvu společnosti.