Společnost s ručením omezeným
(Korlátolt felellőségű társaság)
(zkratka: k.f.t.)

Podnikání v rámci maďarské společnosti je atraktivní z těchto důvodů

  • jsou uzavřené smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi Maďarskem a ČR
  • nízká sazba daně – pouze 9% z příjmu právnických osob
  • okamžitě platná registrace k DPH
  • plátce DPH si může nastavit daňové období – a to na dobu jednoho měsíce, čtvrtletí nebo celého roku
  • jednatel společnosti nemusí předkládat výpis z rejstříku trestů ČR ani Maďarska

Společnosti zakládáme v naší kanceláři v Budapešti, kde podepíšete všechny potřebné předem připravené listiny, společnost je pak založena do jednoho týdne.

Maďarská právní úprava vyžaduje založení bankovního účtu, a to co nejdříve po založení společnosti.

Pro společnost poskytneme sídlo a přebírání pošty na adrese v Budapešti.