Společnost s ručením omezeným
(Spolka z o.o., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
(zkratka: sp. z o.o.)

Nabízíme ready-made společnosti bez nutnosti cestovat do Polska, kdy veškeré potřebné listiny a plné moci se úředně ověří u notáře v ČR.

Jednatel společnosti nemusí předkládat výpis z rejstříku trestů ČR ani Polska.

V nabídce máme společnosti se základním kapitálem 5.000 zlotých, které mají vyřízené všechny potřebné registrace – k dani z příjmu právnických osob a mají přidělené statistické číslo.

Společnosti jsou / nejsou plátci k DPH, přičemž registraci k DPH můžeme snadno doplnit.

Ke společnosti poskytneme všechny potřebné služby – adresu sídla, na které je přebírána příchozí pošta.

Pro společnosti v případě zájmu můžeme vést účetní agendu, zpracujeme účetní závěrku a podáme daňové přiznání.