Společnosti do
24 hodin

Nabízíme nově založené nebo společnosti s historií, jejichž převod je možný ihned a vy tak za společnost můžete jednat nejpozději do 24 hodin od jejího pořízení.

0 +
LET
ZKUŠENOSTÍ
O NÁS

Založení na míru

Zbavíme vás starostí s vyřizováním právních formalit spojených se založením nové společnosti. Zajistíme potřebná povolení, koncese a profinancujeme základní kapitál v libovolné výši.

Agentura práce

Nabízíme ready-made agentury práce včetně vydané licence (kategorie a), b), c) bez omezení), složené kauce 500.000 Kč a zaplaceného správního poplatku. Agentura má odpovědného zástupce, který splňuje přísné požadavky na vzdělání a praxi. Odpovědný zástupce zůstává v agentuře i po převodu.

Poskytnutí sídla

K nové nebo již existující společnosti poskytneme sídlo na různých adresách v Praze, Brně a dalších městech ČR. Součástí služeb sídla je přebírání příchozí pošty a možnosti pronájmu prostor k osobnímu jednání.

NAŠE SLUŽBY

Agentura práce

Nabízíme ready-made agentury práce, ve které je vydaná licence ke zprostředkování zaměstnání. Vybranou agenturu si můžete pořídit a do 24 hodin začít podnikatelskou činnost – vysílat pracovníky do firem.

Vydanou licencí se rozumí Povolení ke zprostředkování zaměstnání podle § 60 odst. 1 zákona o zaměstnanosti, a to pro všechny druhy prací ve všech oborech ve formě zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 1 zákona o zaměstnanosti:

a) vyhledávání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází, a vyhledávání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly

b) zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele, kterým se rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení

c) poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí

NAŠE SLUŽBY​

Společnosti k převodu

Aktuální seznam ready-made společností k okamžitému převodu můžete nalézt zde na našich stránkách.

Stačí si pouze vybrat společnost a kontaktovat nás.

NAŠE SLUŽBY

Založení s.r.o.

K založení nové společnosti nemusíte předkládat žádné dokumenty, pouze nám zašlete údaje potřebné k právní přípravě listin.

Všechny úkony je možné vyřídit korespondenčně bez nutné osobní návštěvy u notáře, neboť listiny k podpisu vám zašleme emailem k vytištění a ověření na kterékoli pobočce Czechpointu nebo u notáře.

Následné kroky vedoucí k zápisu společnosti do obchodního rejstříku již zajišťujeme na základě udělené plné moci bez vaší osobní přítomnosti.

Založení je možné během pár dní.

DALŠÍ SLUŽBY

Poskytnutí sídla

Při založení nebo pořízení ready-made společnosti vám můžeme poskytnout virtuální adresu pro sídlo vaší společnosti.

Služby poskytnutí sídla společnosti zahrnují

  • vystavení souhlasu majitele nemovitosti potřebného pro zápis adresy v obchodním rejstříku
  • přijímání a úschova pošty
  • oznámení o příchozí poště nebo poštovní zásilce formou SMS-ky nebo emailem
  • přeposílání pošty na vámi sdělenou adresu
  • možnost pronájmu prostor k osobnímu jednání
0
SPOKOJENÝCH ZÁKAZNÍKŮ
0
ÚSPĚŠNÝCH TRANSAKCÍ
DALŠÍ SLUŽBY

Odkup společností

Zabýváme se odkupem společností, které byly v minulosti ekonomicky aktivní, i těch, jež dosud nevyvíjely žádnou činnost.

Převod na nového nabyvatele se realizuje korespondenčně na základě udělené plné moci. Součástí převodu je provedení všech změn ve funkci jednatele, společníka, změny adresy sídla a případně i názvu společnosti.

Změna právní formy podnikání

Přechod z fyzické osoby (OSVČ) na právnickou osobu (s.r.o.)

Při výběru vhodné právní formy podnikání vám na základě dlouhodobých zkušeností doporučujeme společnost s ručením omezeným jako optimální variantu z hlediska nákladů pořízení, podnikatelského rizika a daňového zatížení.

Společnost s ručením omezeným vám poskytuje řadu výhod:

  • ochrana osobního majetku – podnikání ve společnosti s ručením omezeným umožňuje naprosté oddělení majetku zahrnutého v podnikání a soukromého majetku, kdy společníci společnosti s ručením omezeným neručí svým osobním majetkem, ale ručí pouze do výše nesplacených vkladů.
  • menší riziko – každé podnikání je spojeno s určitou mírou rizika – proměnlivostí poptávky, změnou podmínek na trhu, kursovými rozdíly a dalšími vnějšími faktory, které nedokážeme napřímo ovlivnit. Obchodní společnost jako právnická osoba je těmto výkyvům méně vystavená.
  • nižší daňové zatížení – daňové zatížené právnických osob je nižší v porovnání se zdaněním fyzických osob. Sazba daně z příjmu právnických osob je 19% a řada položek je nákladově uznatelná, např. platby za sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců.
  • lepší image a vážnost podnikání – společnost s ručením omezeným působí profesionálně a seriózně. Právní, účetní a daňové předpisy umožňují podnikání s vyššími obraty a zisky.

Naše služby nabízíme i pro společnosti v těchto zemích:

Slovenské společnosti

Zajistíme vám založení nové nebo převod slovenské ready-made společnosti bez nutnosti cestovat na Slovensko.

Polské společnosti

Nabízíme ready-made společnosti bez nutnosti cestovat do Polska, kdy veškeré potřebné listiny a plné moci se úředně ověří u notáře v ČR.

Maďarské společnosti

Společnosti zakládáme v naší kanceláři v Budapešti, kde podepíšete všechny potřebné předem připravené listiny, společnost je pak založena do jednoho týdne.

Společnosti ve Velké Británii

Velká Británie nabízí příznivé podnikatelské prostředí, rychlý a nebyrokratický způsob registrace společnosti s ručením omezeným.

Kontaktujte nás

Kancelář:
nám. 14. října 1307/2
150 00 Praha 5

Korespondenční adresa:
Erling Trade s.r.o.
Karla Engliše 3221/2
150 00 Praha 5

E-mail:
sro@sro-online.cz

+420 602 622 808

+420 251 552 041

Kontaktní formulář