Товариство з обмеженою відповідальністю
(Private Limited Company)
(zkratka: Limited nebo Ltd.)

Velká Británie nabízí příznivé podnikatelské prostředí, rychlý a nebyrokratický způsob registrace společnosti s ručením omezeným.

K založení společnosti ve Velké Británii není potřeba splácet základní kapitál, nejsou nutné živnostenské a koncesní listiny, ani není vyžadován výpis z rejstříku trestů pro jednatele společnosti.

Založení společnosti ve Velké Británii je možné vyřídit korespondenčně bez nutnosti cestování, navíc v krátkých lhůtách, obvykle do tří dnů.

K založení společnosti ve Velké Británii nám pouze zašlete kopii dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas) a doklad o adrese bydliště.

Při založení a správě společnosti poskytujeme komplexní služby zahrnující – poskytnutí adresy sídla, podání daňového přiznání a potvrzení údajů v obchodním rejstříku (annual return), které se musí podávat každým rokem.

Pro britskou společnost doporučujeme založení dceřiné společnosti nebo odštěpného závodu v ČR, případně vytvoření holdingové struktury umožňující hladký chod podnikání v rámci mezinárodních struktur.

K založení dceřiné společnosti nebo odštěpného závodu je potřeba předložit výpis z obchodního rejstříku britské společnosti opatřený apostilační doložkou a překladem do češtiny, zajištění těchto listin je samozřejmou součástí našich služeb.