Změna právní formy společnosti
Změna z s.r.o. na akciovou společnost a z akciové společnosti na s.r.o.

Rozhodnutí o změně právní formy musí obsahovat zákonem stanovené náležitosti a musí být k dispozici společníkům (akcionářům) nejméně jeden měsíc přede dnem, v němž se bude o změně právní formy rozhodovat. Záměr přijmout rozhodnutí o změně právní formy musí statutární orgán společnosti zveřejnit minimálně 15 dní před přijetím rozhodnutí o změně právní formy.

Rozhodnutí o změně právní formy musí obsahovat identifikační údaje společnosti, právní formu, jíž má společnost nabýt, obchodní firmu po změně právní formy, den, k němuž byl zpracován návrh rozhodnutí o změně právní formy, návrh společenské smlouvy, zakladatelské listiny nebo stanov, jméno, bydliště a datum narození osob, které budou zapisovány jako statutární orgán po změně právní formy, pravidla postupu pro vypořádání se společníkem, který se změnou právní formy nesouhlasil, a výši částky, která mu bude vyplacena, při změně právní formy na akciovou společnost počet a jmenovitou hodnotu akcií určených pro každého společníka po změně právní formy.

Ke dni zpracování změny právní formy je společnost povinna vyhotovit mimořádnou účetní závěrku, není-li den zpracování změny právní formy rozvahovým dnem podle zákona o účetnictví. Mimořádná účetní závěrka musí být ověřena auditorem a schválena valnou hromadou.

Změna právní formy  
změna ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost 22 000 Kč
změna z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným 12 000 Kč
uspořádání valné hromady v ceně
ověření příslušných listin a podpisů v ceně
osobní podání návrhu na zápis změn ve společnosti do obchodního rejstříku v ceně

Czech ready-made companies, GmbH in der Tschechischen Republik, Les entreprises „clefs en main“ tchèque, Società ready-made ceca, Sociedades ready-made checa, Готовые фирмы в Чехии, Ready-made spoločnosti v Českej republike,
Spółki ready-made w Czechach, Csehország kész cég, חברות מוכנות בצ'כיה, 现成公司, Công ty lập sẵn

Začněte podnikat do 24 hod.
Start business in 24 hrs© 2008-2021 s.r.o. online. Všechna práva vyhrazena. Tvorba webových stránek AiVision, s.r.o.