Společnosti ve Velké Británii

Britská společnost s ručením omezeným
(Private Limited Company)
(zkratka: Limited)

Velká Británie nabízí příznivé podnikatelské prostředí, rychlý a nebyrokratický způsob registrace obchodní společnosti Limited.

K založení obchodní společnosti ve Velké Británii není potřeba splácet základní kapitál, nejsou nutné živnostenské a koncesní listiny, ani není vyžadován výpis z rejstříku trestů pro jednatele společnosti.

Založení obchodní společnosti ve Velké Británii nabízí řadu výhod při podnikání

Založení společnosti ve Velké Británii je možné vyřídit korespondenčně v krátkých lhůtách, obvykle do jednoho týdne. Vyřízení všech potřebných úkonů je pro vás minimálně časově náročné, pouze nám zašlete kopii dokladu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz) a doklad o adrese bydliště, přičemž tato adresa nemusí být shodná s adresou trvalého bydliště. Adresu bydliště doložíte nejlépe referenčním dopisem banky psaným v angličtině nebo výpisy z bankovního účtu, na které je uvedena adresa bydliště.

Poté učiníme všechny potřebné kroky vedoucí k zápisu společnosti do obchodního rejstříku, aniž byste museli cestovat do Velké Británie, rovněž nejsou nutné žádné jazykové znalosti.
Při založení a správě společnosti poskytujeme komplexní služby zahrnující – adresu sídla v centru Londýna, kontaktní osobu (Company Secretary), jež je rezidentem Velké Británie, jak vyžaduje britské právo.

Pro maximální soukromí a skrytí majetkové struktury společnosti vám můžeme poskytnout nominee služby ve funkci jednatele (Company Director) a společníka (Shareholder), jednání za společnost je poté na základě generální plné moci zahrnující veškeré úkony.

Pro britskou společnost doporučujeme založení dceřiné společnosti nebo organizační složky v ČR, případně vytvoření holdingové struktury umožňující hladký chod podnikání v rámci mezinárodních struktur společností. K založení dceřiné společnosti nebo organizační složky je potřeba předložit výpis z obchodního rejstříku britské společnosti opatřený apostilační doložkou a překladem do češtiny, zajištění těchto listin je samozřejmou součástí služeb.

Dividendy britské společnosti mají progresivní zdanění, sazba 10% je do částky dividend 34.370 £ (asi 1,3 mil Kč), sazba 32,5% je do částky dividend 150.000 £ (asi 5,6 mil Kč) až po sazbu 42,5% při dividendách nad 150.000 £.

Britské společnosti jsou rovněž vhodným nástrojem k pořizování nemovitostí z důvodu lepší ochrany majetku a skrytí vlastnické struktury.

Založení společnosti ve Velké Británii 4 000 Kč
poskytnutí sídla v Londýně 700 Kč / měs.
registrace na finančním úřadu v ceně
výpis z obchodního rejstříku s apostilou 4 200 Kč

Czech ready-made companies, GmbH in der Tschechischen Republik, Les entreprises „clefs en main“ tchèque, Società ready-made ceca, Sociedades ready-made checa, Готовые фирмы в Чехии, Ready-made spoločnosti v Českej republike,
Spółki ready-made w Czechach, Csehország kész cég, חברות מוכנות בצ'כיה, 现成公司, Công ty lập sẵn

Začněte podnikat do 24 hod.
Start business in 24 hrs© 2008-2021 s.r.o. online. Všechna práva vyhrazena. Tvorba webových stránek AiVision, s.r.o.