Polské společnosti

Polská společnost s ručením omezeným
(polsky: spolka z o.o., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
(zkratka: sp. z o.o.)

Zajistíme Vám založení polské společnosti s ručením omezeným bez nutnosti cestovat do Polska, kdy veškeré potřebné listiny a plné moci se úředně ověří v notářské kanceláři v ČR.

Jednatel společnosti nemusí předkládat výpis z rejstříku trestů ČR.

S ohledem na omezení, kdy polská právní úprava vyžaduje osobní návštěvu zakladatele společnosti u notáře v Polsku (nebo udělení plné moci, jež má formu notářského zápisu sepsaného v ČR s úředně ověřeným překladem do polštiny, vícenáklady asi 7.000 Kč), tak doporučujeme pořízení před-založené (ready-made) společnosti, která byla založena výhradně za účelem dalšího převodu.
V nabídce máme společnosti se základním kapitálem min. 5.000 zlotých, které mají vyřízené všechny potřebné registrace – k dani z příjmu právnických osob a mají přidělené statistické číslo.
Společnosti jsou / nejsou plátci k DPH, přičemž registraci k DPH a registraci na Správě sociálního zabezpečení (v případě zaměstnanců) můžeme doplnit.

Ke společnosti poskytneme všechny potřebné služby k jejímu provozování - jako je adresa sídla, na které je přebírána příchozí pošta a ta je následně přeposílána na určenou adresu.
Pro společnosti vedeme účetní agendu, zpracujeme účetní závěrku a podáme daňové přiznání.

Společnosti v Polsku jsou často zakládané za účelem provozování pracovní agentury (agentury práce) k zaměstnávání pracovníků ze zemí mimo EU, neboť polská právní úprava nabízí značně pružnější možnosti zaměstnání cizinců.
K provozování pracovní agentury je potřeba pouze zápis do registru Pracovních agentur dle příslušného vojvodství, který vám zajistíme na základě plné moci ve lhůtě do 2 týdnů.

V případě zájmu o založení pracovní agentury v Polsku vám rádi poskytneme bližší informace emailem nebo na osobní schůzce.

Polská s.r.o.
založení nové společnosti 35 000 Kč
ready-made společnost 45 000 Kč
registrace na finančním úřadu k DPH 9 000 Kč
poskytnutí sídla ve Varšavě 900 Kč/měs.
registrace Pracovní agentury 25 000 Kč
vedení účetnictví od 2 000 Kč/měs.
vedení mzdové agendy od 450 Kč/měs.

Czech ready-made companies, GmbH in der Tschechischen Republik, Les entreprises „clefs en main“ tchèque, Società ready-made ceca, Sociedades ready-made checa, Готовые фирмы в Чехии, Ready-made spoločnosti v Českej republike,
Spółki ready-made w Czechach, Csehország kész cég, חברות מוכנות בצ'כיה, 现成公司, Công ty lập sẵn

Začněte podnikat do 24 hod.
Start business in 24 hrs© 2008-2021 s.r.o. online. Všechna práva vyhrazena. Tvorba webových stránek AiVision, s.r.o.