Společnosti na Seychelách

Seychelská společnost s ručením omezeným
(International Business Corporation)
(zkratka: IBC)

Seychelské ostrovy nabízí příznivé podnikatelské prostředí, rychlý a nebyrokratický způsob registrace offshore společnosti IBC.

K založení offshore společnosti na Seychelských ostrovech není potřeba splácet základní kapitál, nejsou nutné živnostenské a koncesní listiny, ani není vyžadován výpis z rejstříku trestů pro jednatele společnosti.

Offshore společnosti na Seychelských ostrovech jsou vhodným nástrojem daňové optimalizace a poskytují lepší soukromí při podnikání, neboť offshore společnosti mají

Založení společnosti na Seychelských ostrovech je možné v krátkých termínech, obvykle do 1 týdne. Vyřízení všech potřebných kroků je pro Vás minimálně časově náročné, pouze nám zašlete kopii dokladu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz) a doklad o adrese bydliště, přičemž tato adresa nemusí být shodná s adresou trvalého bydliště. Adresu bydliště doložíte nejlépe referenčním dopisem banky psaným v angličtině nebo výpisy z bankovního účtu, na kterém je uvedena adresa bydliště.

Poté učiníme všechny potřebné kroky vedoucí k zápisu společnosti do obchodního rejstříku, aniž byste museli cestovat do zahraničí, rovněž nejsou nutné žádné jazykové znalosti.

Při založení a správě společnosti poskytujeme komplexní služby zahrnující – adresu sídla, kontaktní osobu (Company Secretary) pro případné jednání s úřady.

Pro maximální soukromí a dokonalé skrytí majetkové struktury společnosti vám můžeme poskytnout nominee služby ve funkci jednatele (Company Director) a společníka (Shareholder), jednání za společnost je poté na základě generální plné moci zahrnující veškeré úkony.

V případě zájmu zajistíme otevření bankovního účtu u některé z místních bank, zpracování účetní agendy a podání daňového přiznání.

Pro offshore společnost doporučujeme založení dceřiné společnosti nebo organizační složky v ČR umožňující hladký chod podnikání v rámci mezinárodních struktur společností a vhodného nastavení daňové optimalizace. K založení dceřiné společnosti nebo organizační složky je potřeba předložit výpis z obchodního rejstříku seychelské společnosti opatřený apostilační doložkou a překladem do češtiny, zajištění těchto listin je samozřejmou součástí služeb.

Dividendy offshore společnosti nepodléhají zdanění.

Podnikání v rámci zahraniční společnosti umožňuje uzavírat pracovní smlouvy se zaměstnanci vykonávající práci kdekoliv ve světě. Zaměstnanci jako fyzické osoby mají vůči offshore úřadům nulové daňové zatížení, nemají rovněž povinnost platit sociální ani zdravotní pojištění. V ČR se příjem ze zahraničí zdaňuje vzhledem k absenci mezinárodních smluv mezi ČR a Seychelskými ostrovy o dvojím zdanění jako rozdíl mezi daní placenou v zahraničí a v ČR.

Seychelské společnosti jsou rovněž vhodným nástrojem k pořizování nemovitostí z důvodu lepší ochrany majetku a skrytí vlastnické struktury.

Založení společnosti na Seychelských ostrovech 950 €
poskytnutí sídla v ceně
zpracování účetnictví v ceně
nominee Company Director (jednatel) 290 € / rok
nominee Shareholder (společník) 290 € / rok
náklady v dalších letech 790 €

Czech ready-made companies, GmbH in der Tschechischen Republik, Les entreprises „clefs en main“ tchèque, Società ready-made ceca, Sociedades ready-made checa, Готовые фирмы в Чехии, Ready-made spoločnosti v Českej republike,
Spółki ready-made w Czechach, Csehország kész cég, חברות מוכנות בצ'כיה, 现成公司, Công ty lập sẵn

Začněte podnikat do 24 hod.
Start business in 24 hrs© 2008-2021 s.r.o. online. Všechna práva vyhrazena. Tvorba webových stránek AiVision, s.r.o.