Prodej běžících firem

Vedle prodeje neaktivních společností, které nezahájily nebo ukončily ekonomickou činnost, zprostředkováváme prodej aktivních běžících firem. Základní podmínkou úspěšného prodeje je ziskovost společnosti.
Společnosti ve ztrátě, s nadměrnými skladovými zásobami, zastaralým nefunkčním majetkem je nutné nejprve sanovat – odprodat zásoby a část majetku a změnit podnikatelský plán s cílem dostat ekonomické výsledky do kladných hodnot.
Hlavním důvodem pořízení a majetkovým vstupem investora nebo podnikatele do zavedené společnosti je tvorba zisku, který zhodnotí počáteční investici. V současné době je značný převis volného kapitálu a investoři mají velký zájem o pořízení ziskových firem.

Pokud budete mít zájem o prodej vaší společnosti a zařazení do nabídky, tak budeme potřebovat znát základní ekonomické ukazatele k vyhodnocení připravenosti společnosti k prodeji. Poté navrhneme vhodnou transakci převodu, oslovíme okruh potenciálních zájemců a nastavíme optimální interval prodejní ceny.
Při realizaci převodu jsme vázáni mlčenlivostí tak, abyste byli dostatečně chráněni před konkurencí – během jednání s potenciálními zájemci nesdělujeme jméno nebo IČ nabízeného subjektu.

Ke stanovení bonity společnosti budeme potřebovat znát tyto ekonomické údaje:

Z těchto údajů na základě standardních účetních postupů se vypočte prodejní cena a společnost je zařazena do nabídky.

Czech ready-made companies, GmbH in der Tschechischen Republik, Les entreprises „clefs en main“ tchèque, Società ready-made ceca, Sociedades ready-made checa, Готовые фирмы в Чехии, Ready-made spoločnosti v Českej republike,
Spółki ready-made w Czechach, Csehország kész cég, חברות מוכנות בצ'כיה, 现成公司, Công ty lập sẵn

Začněte podnikat do 24 hod.
Start business in 24 hrs© 2008-2021 s.r.o. online. Všechna práva vyhrazena. Tvorba webových stránek AiVision, s.r.o.