Změna právní formy podnikání
Přechod z fyzické osoby (OSVČ) na právnickou osobu (s.r.o.)

Při výběru vhodné právní formy podnikání Vám na základě dlouhodobých zkušeností doporučujeme společnost s ručením omezeným jako optimální variantu z hlediska nákladů pořízení, podnikatelského rizika a daňového zatížení.

Společnost s ručením omezeným Vám poskytuje řadu výhod


Při změně právní formy podnikání přechodem z OSVČ na společnost s ručením omezeným se stávající majetek zahrnutý v podnikání převádí

Vyvíjení budoucích ekonomických aktivit a fakturace za zboží a služby bude již v rámci obchodní společnosti.

Czech ready-made companies, GmbH in der Tschechischen Republik, Les entreprises „clefs en main“ tchèque, Società ready-made ceca, Sociedades ready-made checa, Готовые фирмы в Чехии, Ready-made spoločnosti v Českej republike,
Spółki ready-made w Czechach, Csehország kész cég, חברות מוכנות בצ'כיה, 现成公司, Công ty lập sẵn

Začněte podnikat do 24 hod.
Start business in 24 hrs© 2008-2021 s.r.o. online. Všechna práva vyhrazena. Tvorba webových stránek AiVision, s.r.o.