Odkup společností

Společnosti s historií a bez závazků – krátkodobých i dlouhodobých - jsou poptávány našimi zákazníky, neboť delší historie společnosti je výhodu při žádosti o úvěr, půjčku nebo leasing, kde společnost může prokázat kontinuitu vývoje a stabilitu oproti nově založené společnosti, která nemá zatím žádné ekonomické výsledky.

Zabýváme se odkupem společností, které byly v minulosti ekonomicky aktivní i těch, jež dosud nevyvíjely žádnou činnost. K prodeji společnosti je potřeba doložit účetní závěrku za předchozí účetní období a čestné prohlášení o bezdlužnosti, jehož znění Vám vyhotovíme na míru.

Převod na nového nabyvatele se realizuje korespondenčně na základě udělené plné moci a součástí převodu je provedení všech změn ve funkci jednatele, společníka, změny adresy sídla a případně názvu společnosti.

Zajišťujeme i odkup ztrátových, zadlužených nebo jinak problematických společností, ve kterých převedeme celý obchodní podíl, odvoláme a najmenujeme statutární orgány (jednatele nebo představenstvo), případně změníme adresu sídla a obchodní název.

Převod obchodního podílu v těchto společnostech a změna statutárních orgánů je možná ihned, obvykle do 3 dní. Veškeré úkony se realizují korespondenčně na základě plné moci a vy tak nemusíte osobně jezdit do notářské kanceláře.

Czech ready-made companies, GmbH in der Tschechischen Republik, Les entreprises „clefs en main“ tchèque, Società ready-made ceca, Sociedades ready-made checa, Готовые фирмы в Чехии, Ready-made spoločnosti v Českej republike,
Spółki ready-made w Czechach, Csehország kész cég, חברות מוכנות בצ'כיה, 现成公司, Công ty lập sẵn

Začněte podnikat do 24 hod.
Start business in 24 hrs© 2008-2021 s.r.o. online. Všechna práva vyhrazena. Tvorba webových stránek AiVision, s.r.o.