Registrace ochranné známky

Registrace ochranné známky Vám poskytuje výlučné právo užívat ochrannou známku ve spojení s těmi výrobky a službami, pro něž je chráněna. Ochranná známka je vhodným nástrojem obrany proti nekalosoutěžnímu jednání.

Ochrannou známkou lze chránit

Ochranné známky lze registrovat s různě nastaveným stupněm působnosti

Registraci ochranné známky Vám zajistíme v zastoupení na základě plné moci k jednání na Úřadu průmyslového vlastnictví.

Zápis ochranné známky platí 10 let a poté je možné požádat o její prodloužení na dobu dalších 5 let.

Czech ready-made companies, GmbH in der Tschechischen Republik, Les entreprises „clefs en main“ tchèque, Società ready-made ceca, Sociedades ready-made checa, Готовые фирмы в Чехии, Ready-made spoločnosti v Českej republike,
Spółki ready-made w Czechach, Csehország kész cég, חברות מוכנות בצ'כיה, 现成公司, Công ty lập sẵn

Začněte podnikat do 24 hod.
Start business in 24 hrs© 2008-2021 s.r.o. online. Všechna práva vyhrazena. Tvorba webových stránek AiVision, s.r.o.