Navýšení základního kapitálu

Základní kapitál společnosti s ručením omezeným je ze zákona minimálně 200 000 Kč, přičemž vklad jediného společníka musí být nejméně 20 000 korun. Při založení společnosti musí být splaceno minimálně 30% vkladu každého společníka, celkově nejméně 100 000 korun.

Rozhodnutím valné hromady může být základní kapitál společnosti s ručením omezeným navýšen, přičemž jeho navýšení bude splacením peněžitých nebo nepeněžitých vkladů společníků. V případě nepeněžitých vkladů je potřeba ustanovení soudního znalce, který určuje obchodní soud. V případě navýšení základního kapitálu peněžitými vklady společníků Vám můžeme veškerou agendu vyřídit na základě udělené plné moci včetně profinancování potřebné peněžní částky. Navýšení základního kapitálu je účinné zápisem změn do obchodního rejstříku, obvykle do 5 pracovních dní.

Základní kapitál akciové společnosti je ze zákona minimálně 2 000 000 Kč, při založení společnosti musí být splaceno nejméně 30% vkladu každého akcionáře.

Rozhodnutím valné hromady může být základní kapitál akciové společnosti navýšen

Valná hromada může rovněž rozhodnout o snížení základního kapitálu, právní postup je obdobný.

Navýšení základního kapitálu  
navýšení základního kapitálu z 200 000 Kč na 500 000 Kč 13 000 Kč
navýšení základního kapitálu o dalších á 100 000 Kč 2 000 Kč
uspořádání valné hromady v ceně
vystavení potvrzení banky o splacení navýšení základního kapitálu v ceně
osobní podání návrhu na zápis změn ve společnosti do obchodního rejstříku v ceně

Czech ready-made companies, GmbH in der Tschechischen Republik, Les entreprises „clefs en main“ tchèque, Società ready-made ceca, Sociedades ready-made checa, Готовые фирмы в Чехии, Ready-made spoločnosti v Českej republike,
Spółki ready-made w Czechach, Csehország kész cég, חברות מוכנות בצ'כיה, 现成公司, Công ty lập sẵn

Začněte podnikat do 24 hod.
Start business in 24 hrs© 2008-2021 s.r.o. online. Všechna práva vyhrazena. Tvorba webových stránek AiVision, s.r.o.