Likvidace

Rádi vás zbavíme starostí spojených se složitým právním úkonem, který představuje likvidace společnosti a zajistíme pro vás všechny právní úkony vedoucí k úspěšné likvidaci a následnému výmazu z obchodního rejstříku.

Rozhodnutí o likvidaci společnosti může být:

Likvidace je vyznačena v obchodním rejstříku dodatkem za názvem společnosti, od tohoto okamžiku již společnost nevykonává žádnu ekonomickou činnost a veškeré aktivity musí být účetně a právně vypořádány.
K likvidaci společnosti je stanovena fyzická osoba - likvidátor – tím je obvykle jmenován člen statutárního orgánu, např. jednatel nebo likvidátora ustanoví obchodní soud. Likvidátor následně provede inventarizaci majetku - sestaví soupis aktiv společnosti (hmotného a nehmotného majetku a pohledávek), přičemž aktiva musí přesahovat výši závazků, jinak je společnost předlužená a musela by vstoupit do insolvence nebo konkurzu.
Likvidátor poté koná všechny kroky vedoucí k úspěšnému vypořádání pohledávek a závazků a z konečného zůstatku rozhodne o výplatě podílu na likvidačním zůstatku.
Před ukončením likvidace musí být zajištěna archivace firemních listin ve státním archivu a sestavena závěrečná účetní závěrka. Obchodnímu rejstříku se dokládá bezdlužnost vůči institucím státní správy – vůči finančnímu úřadu a správě sociálního zabezpečení (pokud společnost měla v minulosti zaměstnance).
Závěrem může být podán návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku.

Likvidace společnosti 19 000 Kč

ověření příslušných listin a podpisů

v ceně

správní poplatky

v ceně

Czech ready-made companies, GmbH in der Tschechischen Republik, Les entreprises „clefs en main“ tchèque, Società ready-made ceca, Sociedades ready-made checa, Готовые фирмы в Чехии, Ready-made spoločnosti v Českej republike,
Spółki ready-made w Czechach, Csehország kész cég, חברות מוכנות בצ'כיה, 现成公司, Công ty lập sẵn

Začněte podnikat do 24 hod.
Start business in 24 hrs© 2008-2021 s.r.o. online. Všechna práva vyhrazena. Tvorba webových stránek AiVision, s.r.o.