Družstvo

Družstvo se z právního hlediska příliš neliší od obchodní společnosti. V družstvu, na rozdíl od obchodních společností, je možné originálně nabývat členství beze změny zakladatelského dokumentu a je rovnost hlasů společníků při hlasování např. o změně stanov nebo o variabilním základním kapitálu (kmenovém jmění).

Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob založené za účelem podnikání či zajišťování hospodářských, sociálních, bytových či jiných potřeb svých členů. Družstvo tvoří minimálně 5 fyzických osob nebo 2 právnické osoby. K založení družstva jsou potřebné dvě listiny sepsané formou notářského zápisu – listina osvědčující průběh ustavující schůze a listina osvědčující schválení stanov. Družstvo odpovídá celým svým majetkem za porušení svých závazků, členové však za závazky družstva neručí.

Statutárním orgánem družstva je představenstvo, za které jedná jeho předseda nebo místopředseda. Nejvyšší orgánem družstva je členská schůze.

Založení družstva 19 000 Kč
právní příprava dokumentace v ceně
uspořádání členské schůze v ceně
listina osvědčující průběh ustavující schůze v ceně
listina osvědčující schválení stanov v ceně
ověření příslušných listin a podpisů v ceně
soudní poplatky v ceně
osobní podání návrhu na zápis družstva do obchodního rejstříku v ceně

Czech ready-made companies, GmbH in der Tschechischen Republik, Les entreprises „clefs en main“ tchèque, Società ready-made ceca, Sociedades ready-made checa, Готовые фирмы в Чехии, Ready-made spoločnosti v Českej republike,
Spółki ready-made w Czechach, Csehország kész cég, חברות מוכנות בצ'כיה, 现成公司, Công ty lập sẵn

Začněte podnikat do 24 hod.
Start business in 24 hrs© 2008-2021 s.r.o. online. Všechna práva vyhrazena. Tvorba webových stránek AiVision, s.r.o.