Akciová společnost

Akciová společnost může být založena jedním nebo více zakladateli. Při založení akciové společnosti valná hromada stanovuje výši základního kapitálu a způsob splacení akcií. Základní kapitál akciové společnosti tvoří minimálně 2 000 000 Kč, nejmenší splacená výše základního kapitálu je 30%. Nominální (emisní) hodnota vydaných akcií není stanovena, většinou ale činí 1 000 Kč.

S novelou obchodního zákoníku právně účinnou od 1.1.2014 bude nutné všechny akcie na doručitele převést na akcie na jméno, k tomuto datu dojde ke změně stanov akciových společností vyplývající ze změny zákonné úpravy. Převodem akcií na majitele dojde k odkrytí majetkové struktury společnosti.

Při založení akciové společnosti valná hromada rovněž navrhuje stanovy společnosti a volí orgány společnosti - představenstvo a dozorčí radu.

Představenstvo má za úkol řídit společnost v době mezi valnými hromadami, operativně rozhodovat a vést účetnictví. Představenstvo akciové společnosti musí mít nejméně tři členy. Pokud má společnost jen jednoho akcionáře, pak představenstvo může mít jednoho nebo dva členy. Představenstvo je voleno na dobu nejvýše 5 let.

Dozorčí rada dohlíží na působnost představenstva, má povoleno kontrolovat účetnictví a všechny další doklady společnosti. Pokud má společnost více než 50 zaměstnanců, pak 1/3 dozorčí rady volí zaměstnanci a 2/3 volí valná hromada. Dozorčí rada musí mít nejméně tři členy, počet členů musí být vždy dělitelný třemi. Dozorčí rada je volena na dobu nejvýše 5 let.

Založení a.s. 39 000 Kč
právní příprava dokumentace v ceně
uspořádání valné hromady v ceně
společenská smlouva v ceně
ověření příslušných listin a podpisů v ceně
vystavení potvrzení banky o splacení základního kapitálu v ceně
vystavení živnostenského oprávnění na volnou živnost („výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“) v ceně
vystavení koncesních listin (např. provádění staveb, jejich změn a odstraňování, hostinská činnost, silniční motorová doprava nákladní do /nad 3,5 tuny a další) v ceně
soudní poplatky v ceně
osobní podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku v ceně

Czech ready-made companies, GmbH in der Tschechischen Republik, Les entreprises „clefs en main“ tchèque, Società ready-made ceca, Sociedades ready-made checa, Готовые фирмы в Чехии, Ready-made spoločnosti v Českej republike,
Spółki ready-made w Czechach, Csehország kész cég, חברות מוכנות בצ'כיה, 现成公司, Công ty lập sẵn

Začněte podnikat do 24 hod.
Start business in 24 hrs© 2008-2021 s.r.o. online. Všechna práva vyhrazena. Tvorba webových stránek AiVision, s.r.o.